המיכללה האינטרנטית מיכל דוד

michal@eso.co.il 050-6461783