אישור בקשת פרטים על קורסים

בקשתך נקלטה במערכת.

נחזור אליך עם פרטים בהקדם,

מיכל דוד – המיכללה האינטרנטית.

050-6461783

http://www.exceltips.co.il/?page_id=138